vila i tid 468

Använd Command ⌘ (Cmd) + Z för att ångra senaste åtgärd.

Går att använda i flera steg, dvs. trycker du Cmd ⌘ + Z en gång till ångrar du den näst senast årgärden osv.