vila i tid 468

Använd Command ⌘ (Cmd) + T för att öppna en ny flik.

Används i program som har flikar, T kommer från. engelskans Tab.