vila i tid 468

Använd Alt +Skift + Command ⌘ (Cmd) + Q för att logga ut direkt.

Du kommer inte att få upp en ruta som ber dig bekräfta.

Använder Alt + Skift + Command ⌘ (Cmd) + Q får du först bekräfta i en ruta.