vila i tid 468

Använd Ctrl + Pil-tangent för att hoppa ord för ord i en text.

Du vet säkert att du kan använda pil-tangenterna för att flytta markören i en text du redigerar.
Detta sker då tecken för tecken men om du håller ner Ctrl samtidigt som du pilar kommer markören istället att flytta sig ord för ord.