När du trycker F11 aktiveras fullskärmsläge för det fönster/program som är aktivt.