vila i tid 468

Använd Windows-tangent + Skift + S för att göra en skärmdump / skärmavbildning av markerat område.

Använd Alt + Mellanslag för att visa menyn för det aktiva fönstret/programmet.

 

Använd Windows-tangent + Ctrl + O  för att öppna skärmskrivbordet.

virtskrivbord

emoji

Använd Windows-tangent + .(punkt) för att öppna fönstret Emojis.