Använd Windows-tangent + K för att öppna fliken anslut.

Där kan du t.ex. ansluta bluetooth-enheter.