emoji

Använd Windows-tangent + .(punkt) för att öppna fönstret Emojis.