Använd Alt + Mellanslag för att visa menyn för det aktiva fönstret/programmet.