vila i tid 468

Använd Windows-tangent + Skift + S för att göra en skärmdump / skärmavbildning av markerat område.