vila i tid 468

Använd Skift + Command ⌘ (Cmd) + Q för att logga ut.

Du kommer att få upp en ruta som ber dig bekräfta.

Använd Alt + Skift + Command ⌘ (Cmd) + Q för att logga ut utan att bekräfta.