vila i tid 468

Använd Ctrl + Z för att ångra senaste åtgärd.

Går att använda i flera steg, dvs. trycker du Ctrl + Z en gång till ångrar du den näst senast årgärden osv.