vila i tid 468

Använd Ctrl + Y för att ångra en utförd åtgärd.

Fungerar i dokument m.m men inte om du t.ex. har raderat en fil och ångrar dig. Den måste i så fall återställas från papperskorgen