vila i tid 468

Använd F1 för att öppna hjälp.

Fungerar i många Operativsytem och program, öppnar inbyggd hjälpfunktion om det finns men i många fall öppnar F1 en hjälpsida på företagets/organisationens webbplats.