vila i tid 468

Använd Ctrl + F för att söka.

Ctrl + F öppnar en sökruta i många program och utforskaren.

I många fall går även F3 att använda.