Använd Ctrl + P för att skriva ut.

Öppnar utskriftsfönstret.