vila i tid 468

Använd Ctrl + F för att söka.

Ctrl + F öppnar en sökruta i många program och utforskaren.

I många fall går även F3 att använda. 

 

Använd F1 för att öppna hjälp.

Fungerar i många Operativsytem och program, öppnar inbyggd hjälpfunktion om det finns men i många fall öppnar F1 en hjälpsida på företagets/organisationens webbplats.

 

Använd Ctrl + Y för att ångra en utförd åtgärd.

Fungerar i dokument m.m men inte om du t.ex. har raderat en fil och ångrar dig. Den måste i så fall återställas från papperskorgen

 

Använd Alt + F4 för att stänga aktivt fönster.

T.ex. ett program, app, dokument m.m

Vill du stänga en ett fönster eller en flik i ett program som kan ha flera dokument eller flikar öppna kan du använda Ctrl + F4