vila i tid 468

Använd Ctrl + A för att markera allt.

T.ex. alla filer i en mapp eller all text i ett dokument.