Använd Windows-tangent + I för att öppna Inställningar.