Använd Ctrl + D eller Delete-tangeneten för att radera ett markerat objekt.