Använd Skift + Delete för att radera ett objekt direkt utan att skicka det till papperskorgen.

Objektet kommer då inte gå att återställa från papperskorgen.